TALKSHOW ẤP CHIẾN LƯỢC EP.01NGƯỜI TRẺ LÀM PLANNER ĐƯỢC KHÔNG?

contentboldcreativelab . 14/03/2024

Planner làm sao để đo lường được hiệu quả plan của mình?

Làm sao để đo lường? Một câu nói rất hay từ 2 anh speaker của show Ấp chiến lược tập 3 là “Purpose Without Measurement Is No Purposes At All”
Đối với thương hiệu thì phải có Brand Management Framework ở đó, brand cần vẽ ra các tiêu chí để đo lường như:
STRATEGIC ROLE, BUSINESS RESULT, EXPECTED RESPONSE, EFFECTIVENESS MEASUREMENT.

Như vậy, tuỳ theo mục tiêu và tính chất của chiến dịch đó mà sẽ có những tiêu chí đo lường phù hợp, quan trọng là Planner phải nắm vững các tiêu chí đó sẽ giúp các bạn propose được “đường đi nước bước” sát nhất với brief từ Client.