Giảng viên
khóa học

Chọn khóa học
  • Tất cả khóa học
  • ACCOUNT
  • ART/DESIGN
  • PLANNING
  • COPYWRITING/CONTENT WRITING
  • MARKETING
  • PHIM/PRODUCTION

A. Cảnh Nguyễn

Creative Director
Chairman GOOD LOOK Advertising

C. Vivian Pham

Senior Manager
Integrated Marketing Communications Suntory PepsiCo

A. Dương Võ

Marcom & Martech Specialist

C. Huệ Anh

Strategic planning manager
Hakuhodo SAC

Cô Nga Bùi

Creative Lead
Oliver Advertising

Hải Triều (Ryan)

Junior Art Director
Piaggio Asia Pacific Marketing

Ths. Trương Ân Triêm

Thạc sĩ
Giảng viên Đại học Kiến Trúc

C. Trang Nguyễn

Senior Strategist
DNA Consulting

Ths. Bình Phan

Creative Director
Founder Bold Creative Training Lab

A. Phúc Nguyễn

Creative Director
HAKUHODO Vietnam

A. Quyền Châu

Creative Director
Founder The Secret A

A. Sanh Nguyễn

Creative Director
Founder InSpace Creative

Zalo
Tin nhắn
Điện thoại
Tin nhắn
Điện thoại
Zalo