Account & Planning

Khóa học giúp bạn hiểu rõ tổng quan vai trò và nhiệm vụ quản lý dự án của Account trong agency. Bên cạnh đó, những kỹ năng về client service sẽ được truyền đạt từ những trình độ căn bản nhất đến trình độ cao nhất trong hành trình career path: từ Account Executive đến Account Director và có thể lên đến Managing Director.

Account & Planning

Lịch khai giảng

Lớp học
Khai giảng
Học phí
Ưu đãi
Lớp học: Advertising Concept Development CD0324
Ngày khai giảng: 29/5/2024
Giá: 4,600,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Producer PRO0324
Ngày khai giảng: 29/05/2024
Giá: 5,760,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Nguyên lý thị giác (hình họa) TG0224
Ngày khai giảng: 01/06/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: PHIM QUẢNG CÁO PQC0124
Ngày khai giảng: 06/2024
Giá: 12,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Advertising campaign ADC0124
Ngày khai giảng: 6/2024
Giá: 12,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Visual Art in Design CSTK0224
Ngày khai giảng: 03/06/2024
Giá: 8,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: The Master of Marketing Framework MF0124
Ngày khai giảng: 04/06/2024
Giá: 6,400,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: The Master of Marketing Framework MF0224
Ngày khai giảng: 04/06/2024
Giá: 6,400,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Communication Writer Advanced CWA0224
Ngày khai giảng: 07/06/2024
Giá: 6,000,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Grid Systems in Layout Design GRL0124
Ngày khai giảng: 07/06/2024
Giá: 5,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Portfolio PORT0224
Ngày khai giảng: 11/06/2024
Giá: 8,000,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Content Marketing CM0224
Ngày khai giảng: 12/6/2024
Giá: 5,400,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Content Marketing CM0124
Ngày khai giảng: 12/06/2024
Giá: 5,400,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: CONTENT MANAGER COM0124
Ngày khai giảng: 13/06/2024
Giá: 4,800,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: CONTENT MANAGER COM0224
Ngày khai giảng: 13/06/2024
Giá: 4,800,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Account Management AC0124
Ngày khai giảng: 14/06/2024
Giá: 10,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 8,500,000 VNĐ
Lớp học: Account Management AC0424
Ngày khai giảng: 14/06/2024
Giá: 10,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 8,500,000 VNĐ
Lớp học: CCBC CCBC0424
Ngày khai giảng: 17/06/2024
Giá: 7,200,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: MARKETING HOLISTIC (Marketing toàn diện) MAR0124
Ngày khai giảng: 18/06/2024
Giá: 6,200,000 VNĐ
Khuyến mãi: 4,800,000 VNĐ
Lớp học: Communication Writer Advanced CWA0124
Ngày khai giảng: 20/06/2024
Giá: 5,000,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Digital Ads Design SOP0224
Ngày khai giảng: 20/06/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Digital Ads Design SOP0324
Ngày khai giảng: 21/6/2024
Giá: 8,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Art Direction AT0124
Ngày khai giảng: 21/06/2024
Giá: 4,000,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Art director AD0424
Ngày khai giảng: 22/6/2024
Giá: 16,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Nguyên lý thị giác (hình họa) TG0124
Ngày khai giảng: 23/06/2024
Giá: 12,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Art director AD0324
Ngày khai giảng: 25/06/2024
Giá: 14,600,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Visual Art in Design CSTK0124
Ngày khai giảng: 25/06/2024
Giá: 7,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: CCBC WEBINAR CCBC
Ngày khai giảng: 25/06/2024
Giá: 500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Communication Writer CW0324
Ngày khai giảng: 25/06/2024
Giá: 7,700,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Communication Writer CW0424
Ngày khai giảng: 25/06/2024
Giá: 7,700,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Adobe Design ADO0224
Ngày khai giảng: 03/07/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Strategic Planning SP0424
Ngày khai giảng: 04/07/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Advertising campaign ADCK123
Ngày khai giảng: 04/07/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Event Planning EV0424
Ngày khai giảng: 11/07/2024
Giá: 8,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Strategic Planning SP0324
Ngày khai giảng: 14/07/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Typography TYPO0224
Ngày khai giảng: 20/07/2024
Giá: 8,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Event/ Activation EVAK223
Ngày khai giảng: 27/07/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Promotion design PRMK223
Ngày khai giảng: 27/07/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Adobe Design ADO0124
Ngày khai giảng: 30/7/2024
Giá: 12,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Promotion design PRM0124
Ngày khai giảng: 10/8/2024
Giá: 8,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Event/ Activation EVA0124
Ngày khai giảng: 10/8/2024
Giá: 8,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Typography TYPO0124
Ngày khai giảng: 11/8/2024
Giá: 7,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Logo design
& Brand identity
LOGOK223
Ngày khai giảng: 12/08/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Fundamentals Of Advertising Design FUD0224
Ngày khai giảng: 12/08/2024
Giá: 8,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Logo design
& Brand identity
LOGO0124
Ngày khai giảng: 26/8/2024
Giá: 8,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Fundamentals Of Advertising Design FUD0124
Ngày khai giảng: 27/08/2024
Giá: 7,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Packaging design PKD0224
Ngày khai giảng: 04/09/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Logo design
& Brand identity
LOGO0224
Ngày khai giảng: 09/09/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Promotion design PRM0224
Ngày khai giảng: 10/09/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Digital Ads Design SOP0424
Ngày khai giảng: 14/09/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Riêng tư: Nền tảng mỹ thuật basic BAS0224
Ngày khai giảng: 15/09/2024
Giá: 8,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Key Visual (Visual Communication) KVK223
Ngày khai giảng: 18/09/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Event/ Activation EVA0224
Ngày khai giảng: 21/09/2024
Giá: 9,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Key Visual (Visual Communication) KV0124
Ngày khai giảng: 2/10/2024
Giá: 12,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: PHIM QUẢNG CÁO PQCK223
Ngày khai giảng: 04/10/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Riêng tư: Nền tảng mỹ thuật advanced ADV0424
Ngày khai giảng: 03/11/2024
Giá: 8,900,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Advertising campaign ADCK223
Ngày khai giảng: 30/11/2024
Giá: 13,500,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ
Lớp học: Portfolio PORT0424
Ngày khai giảng: 25/01/2025
Giá: 8,000,000 VNĐ
Khuyến mãi: 0 VNĐ

Đăng ký tư vấn

Bạn có thắc mắc về khóa học cần được giải đáp?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để tư vấn cho bạn chi tiết hơn hoàn toàn miễn phí.