Thượng Đình

28/06/2022

Lê Đức Huy, Graphic Designer

Khóa học: Art director

MỤC TIÊU MARKETING

Xây dựng nhận thức về thương hiệu để có thêm số lượng người chủ động khám phá doanh nghiệp và sản phẩm

MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

Định hình dấu ấn của Thượng Đình trong tâm trí người tiêu dùng về một thương hiệu có lối sống khuyến khích việc chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống (awareness building & reminding)

Một vai trò khác của Thượng Đình: kết nối và góp phần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp