REVIEW

Các "tư lệnh ngành” nói gì về Bold?

LẮNG NGHE CẢM NHẬN TỪ CÁC HỌC VIÊN BOLD

Họ là sinh viên mới ra trường hoặc những nhân viên junior trong agencies quảng cáo ATL, BTL, Digital: Họ là planner, account, và creative

HOW TO MASTER CCBC

 

HOW TO BE A COPYWRITER

 

HOW TO BE AN ART DIRECTOR

 

HOW TO DEVELOP A BRAND IDENTITY

 

HOW TO MAKE A CREATIVE IMC PROPOSAL

 
 
Tư vấn ngay