Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Tp.HCM, với hơn 14 năm trong nghề Marketing Communication, chị Trúc là người có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý các thương hiệu toàn cầu hàng đầu và dẫn dắt các chiến dịch đa dạng, cũng như quản lý mối quan hệ với các đối tác toàn cầu.

Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Tp.HCM, với hơn 14 năm trong nghề Marketing Communication, chị Trúc là người có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý các thương hiệu toàn cầu hàng đầu và dẫn dắt các chiến dịch đa dạng, cũng như quản lý mối quan hệ với các đối tác toàn cầu.

Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Tp.HCM, với hơn 14 năm trong nghề Marketing Communication, chị Trúc là người có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý các thương hiệu toàn cầu hàng đầu và dẫn dắt các chiến dịch đa dạng, cũng như quản lý mối quan hệ với các đối tác toàn cầu.